Tuluttut – blog o niczym

Tuluttut – blog about nothing, mostly in Polish.

Category Archives: Afryka

My first contact with a head of state / Pierwszy kontakt z głową państwa

After such a title, you probably expected something about a conversation with President of Poland, or something like this… Well, it’s about a Twitter conversation (if getting a reply for one tweet can be called a conversation) with… Paul Kagame, the President of Rwanda. I saw that he’s getting quite addicted to tweeting (and it even seems he’s writing himself, but I can’t be totally sure), so I asked him just one question. And he replied!

Me: It’s >10 years since you’ve become a president. What do you feel was the greatest achievement during your presidency so far?
Paul Kagame: Unity n progress in develpmnt n peace! Thank u !

his post on Twitter

His reply made me think about his opinion on these and other matters.

Mr Kagame uses abbreviations in his posts to fit more information in 140 characters. If you want to ask any questions, feel free to contact him at his twitter account.

Po takim tytule, zapewne spodziewaliście się czegoś o rozmowie z prezydentem Polski, albo czegoś podobnego… Cóż, ten post opisuje rozmowę (jeśli odpowiedź na jedno tweetnięcie można nazwać rozmową) z… Paulem Kagame, prezydentem Rwandy. Zauważyłem, że uzależnia się od Twittera (i nawet wygląda, że to on pisze, ale całkowicie pewien być nie mogę), więc zadałem mu jedno pytanie. Odpowiedział!

Me: It’s >10 years since you’ve become a president. What do you feel was the greatest achievement during your presidency so far?
Paul Kagame: Unity n progress in develpmnt n peace! Thank u !
Tłumaczenie:
Ja: Minęło >10 lat, od kiedy został pan prezydentem. Jak pan sądzi, co było jak dotąd największym pańskim osiągnięciem podczas sprawowania władzy?
Paul Kagame: Jedność, postępy w rozwoju i pokój! Dziękuję!

jego post na Twitterze

Jego odpowiedź wywołała u mnie sporo przemyśleń odnośnie jego zdania na powyższe i inne tematy.

Pan Kagame używa skrótów w swoich postach, by zmieścić więcej informacji w 140 znakach. Jeśli chcesz zadać mu jakieś pytanie, napisz do niego na jego konto na Twitterze.

Reklamy