Tuluttut – blog o niczym

Tuluttut – blog about nothing, mostly in Polish.

O co zapyta nas rachmistrz spisowy?

W kwietniu, maju i czerwcu 2011 roku w Polsce odbędzie się spis powszechny. W tym czasie do każdego mieszkańca Polski zawita rachmistrz spisowy, który zada szereg pytań. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe, za odmówienie udzielenia odpowiedzi na pytania grozi kara grzywny.

Dane, które przekazujemy, są poufne, jednak, z tego co zrozumiałem nie są anonimowe.

Jest jednak kilka pytań, na które odpowiedź jest wyłącznie dobrowolna, są to dane dotyczące:

  1. pozostawania w związku nieformalnym;
  2. wyznania — przynależności wyznaniowej;
  3. liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

Lista spraw, o które zapyta nas rachmistrz, za załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.:

1. Temat — terytorialna charakterystyka osób:
1) środek transportu i czas dojazdu do pracy;
2) dojazdy do miejsca nauki;
3) odległość od miejsca pracy lub miejsca nauki;
4) częstotliwość dojazdów do pracy.
2. Temat — demograficzna charakterystyka osób:
1) data zawarcia związku małżeńskiego;
2) data rozwiązania związku małżeńskiego;
3) data powstania aktualnego związku nieformalnego
4) ogólna liczba żywo urodzonych dzieci i plany
prokreacyjne.
3. Temat — ekonomiczna charakterystyka osób:
1) charakterystyka dodatkowego miejsca pracy;
2) zawód wyuczony;
3) wymiar czasu pracy;
4) okres poszukiwania pracy;
5) okres pozostawania bez pracy;
6) przyczyny bierności zawodowej,
7) powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie
rolnym;
8) użytkowanie gospodarstwa rolnego i pozostawanie
w gospodarstwie domowym z użytkownikiem
w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
9) liczba miesięcy pracy w gospodarstwie rolnym
w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
10) samoocena statusu na rynku pracy;
11) główne i dodatkowe źródło utrzymania osób;
12) rodzaj pobieranego świadczenia społecznego.
4. Temat — edukacyjna charakterystyka osób:
1) kontynuacja nauki;
2) kierunek wykształcenia;
3) znajomość języków obcych;
4) umiejętność obsługi komputera i komunikowanie
się z wykorzystaniem sieci Internet.
5. Temat — migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1) przyczyny migracji wewnętrznych i zagranicznych;
2) kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla
emigrantów);
3) zawód wykonywany przed wyjazdem z Polski
(dla emigrantów);
4) zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem
migranta;
5) łączny czas pobytu imigranta w Polsce;
6) znajomość języka polskiego przez cudzoziemców;
7) plany migracyjne;
8) kraj urodzenia rodziców;
9) rok nabycia obywatelstwa polskiego;
10) poprzednie obywatelstwo.
6. Temat — charakterystyka etniczno-kulturowa:
1) narodowość — przynależność narodowa lub etniczna;
2) język, którym posługują się osoby w kontaktach
domowych, w tym posługiwanie się językiem
regionalnym;
3) język ojczysty;
4) mniejszości narodowe i etniczne;
5) wyznanie — przynależność wyznaniowa.
7. Temat — niepełnosprawność:
1) samoocena niepełnosprawności;
2) prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy;
3) stopień niepełnosprawności;
4) rodzaj niepełnosprawności;
5) okres niezdolności do pracy.
8. Temat — gospodarstwa domowe i rodziny:
1) rodzaj głównego i dodatkowego źródła utrzymania
gospodarstwa domowego;
2) samodzielność zamieszkiwania gospodarstwa
domowego.
9. Temat — charakterystyka mieszkań i budynków:
1) kuchnia lub pomieszczenia kuchenne w mieszkaniu;
2) wyposażenie mieszkania w urządzenia i instalacje
techniczno-sanitarne;
3) liczba izb przeznaczonych do wykonywania
działalności gospodarczej;
4) powierzchnia użytkowa mieszkania przeznaczona
do wykonywania działalności gospodarczej;
5) przeznaczenie mieszkania niezamieszkanego;
6) rok i zakres rozbudowy budynku;
7) wyposażenie budynku w urządzenia kanalizacyjne;
8) przystosowanie budynku i mieszkania dla osób
niepełnosprawnych.

Osobom, które mają dużo czasu, polecam przeczytanie całej ustawy, a zwłaszcza jej pozostałych załączników.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s